Ploshad Lenina, med den finska järnvägsstationen i bakgrunden. St Petersburg. Oktober 2005.
En bild bakåt En bild framåt Till bildvalet
Ploshad Lenina, med den finska järnvägsstationen i bakgrunden. St Petersburg. Oktober 2005.