Utsikt över Viborg. Juni 2002.
En bild bakåt En bild framåt Till bildvalet
Utsikt över Viborg. Juni 2002.