Novgorod. Sommar 2004.
En bild bakåt En bild framåt Till bildvalet
Novgorod. Sommar 2004.