Sotji. Sommar 2004.
En bild bakåt En bild framåt Till bildvalet
Sotji. Sommar 2004.