GUM, Moskvas mest kända köpcentrum. Oktober 2005.
En bild bakåt En bild framåt Till bildvalet
GUM, Moskvas mest kända köpcentrum. Oktober 2005.