Kreml och frälsartornet. Moskva. Oktober 2005.
En bild bakåt En bild framåt Till bildvalet
Kreml och frälsartornet. Moskva. Oktober 2005.