Bostadsområde i utkanten av St Petersburg. Juni 2002.
En bild bakåt En bild framåt Till bildvalet
Bostadsområde i utkanten av St Petersburg. Juni 2002.