Srednij prospekt med McDonalds och Yves Rocher i bakgrunden. St Petersburg. Juni 2001.
En bild bakåt En bild framåt Till bildvalet
Srednij prospekt med McDonalds och Yves Rocher i bakgrunden. St Petersburg. Juni 2001.