Renovering av Sadovaya ulitsa inför 300 års jubilet av St Petersburg. Juni 2001.
En bild bakåt En bild framåt Till bildvalet
Renovering av Sadovaya ulitsa inför 300 års jubilet av St Petersburg. Juni 2001.