Ny färjelinje mellan Stockholm och St Petersburg i Maj.
Efter en längre tid utan färjetrafik mellan St Petersburg och Stockholm, kan vi nu på nytt se fram emot trafik mellan de bägge städerna. Ett första kontrakt har skrivits mellan St Petersburgs hamn och ett norskt företag. Ett slutligt kontrakt kan komma att skrivas senare under månaden. Trafiken kommer att öppnas till Maj månad och ske med 2 inhyrda båtar. Dessa kommer tillsammans att göra 4 turer i veckan.
Det norska företag, vilket kommer att stå för 90 procent av investeringarna kommer även att driva linjen medan St Petersburgs Seaport kommer att bistå med resterande 10 procent och sköta den ryska marknadsföringen. Investeringen beräknas till 5,6 miljoner dollar.

Källa: The Moscow Times, 2001-01-21Tillbaka