Onegin på Kungliga Operan i Stockholm

På Kungliga Operan i Stockholm visas just nu John Crankos ballett Onegin, baserad på Alexander Pjuskins versverk Evgenij Onegin. Onegin kommer att visas fram till den 16 December.

ur Onegin, Foto: Mats Bäcker, Kunliga Operan
Foto: Mats Bäcker, Kunliga Operan

För mera information se: Kungliga Operan
Tillbaka