Mobilen översätter det du säger
Tryck på mikrofonknappen innan du talar och telefonen översätter sedan det du säger och läser upp översättningen högt. Den du talar med svarar sedan på sitt språk och telefonen översätter det så att du förstår.

För somliga kanske detta låter som science fiction men funktionen finns numera i senaste versionen av Google Translate för Android mobiltelefoner.

Än så länge rör det sig om en tidig försöksversion av Googles Conversation Mode som bara översätter mellan engelska och spanska. Google har redan tidigare demonstrerat denna funktion mellan engelska och tyska.

Google Conversation Mode erbjuder ett smidigt sätt för människor som inte talar samma språk att tala med varandra men har förstås också en hel del begränsningar. För den som behöver översättning mellan andra språk än engelska och spanska så översätter programmet redan text mellan 53 olika språk.

Källa: http://googleblog.blogspot.com/2011/01/new-look-for-google-translate-for.html


Tillbaka