Interbok har öppnat sin webbutik.
För den som är intresserad av ryskspråkig litteratur har nu Interbok öppnat sin Webbutik. Interbok har det största sortimentet av ryska böcker och videofilmer i Skandinavien. Idagsläget finns ungefär 2500 titlar att finna på webbutiken, men fullt utbyggd så räknar Interbok med uppemot 10000 titlar.

Interbok finns på följande adress:

www.interbok.se


Tillbaka