Ryssland.net hälsar alla välkommna till sidan.
Alla hälsas vällkomna till ryssland.net som precis lagst ut på internet.
Förhoppningsvis kommer du att kunna hitta en del intressant information på denna sida.
Sidan är inriktad på Ryssland och Rysslands relaterat material, viss information kan
dock komma att beröra även andra länder i f.d. Sovjetunioen, främst då Vittryssland.
Inriktningen på sidan är förhållandevis bred, extra utrymme har dock lagts på studier
i det ryska språket, med bl.a. information om studier i ryska i Sverige och Ryssland,
samt tips på t.ex. kurslitteratur. Även guiden till St Petersburg hoppas vi kan vara
av intresse både för dig som reser till St Petersburg som turist och de som reser för
att studera ryska. Som ni säkert märker finns ingen information om rysk historia på
denna sida, lite grann kommer nog att komma på sikt, men de som intresserar sig för
rysk historia hänvisas i första hand till vår länksida där det finns länkar till bra
sidor inom detta område. Tack för visat intresse!


Tillbaka