Ryssland.net logo

Studera ryska språket

Varför Ryska?

Intresset för det ryska språket har ökat en hel del under de senaste 10-15 åren. Ryska går numera att läsa på ett flertal av Sveriges universitet och högskolor. De flesta stora svenska företagen är etablerade på den ryska marknaden och fler företag kommer förstås att etablera sig i Ryssland. För flera svenska företag är Ryssland en av de viktigaste marknaderna. Därför finns det också ett behov av människor som behärskar både ryska och svenska.

Ryssland är också ett land som geografiskt ligger väldigt nära Sverige och bara en timmes flygresa från Stockholm ligger Rysslands näst största stad St Petersburg. Det är en stad med en stor andel högt utbildade inom framförallt teknik och data områdena.

Kurslitteratur i ryska inne på Dom Knigi i St Petersburg
Kurslitteratur i ryska språket inne på Dom Knigi i St Petersburg

St Petersburg är dessutom en intressant stad ur kulturell och historisk mening. Kombinationen välutbildad arbetskraft och konkurrenskraftiga löner tillsammans med en friare marknad, kommer och har redan lockat till sig en hel del stora internationella företag till främst Moskva och St Petersburgs regionerna.

Lev Tolstojs Anna Karenina
Anna Karenina av Tolstoj
Ryska tillhör dessutom ett av de stora världsspråken och bara i Ryssland talas språket av 140 miljoner invånare, utanför Ryssland talas språket av ungefär lika många till.

Ryska talas av många i Vitryssland, Ukraina, Kazakstan, de baltiska länderna och stora delar av f.d. Sovjetunionen. Det finns även stora grupper av rysktalande utanför f.d. Sovjet t.ex. Israel (uppemot 20 procent av befolkning sägs tala flytande ryska), USA, Kanada och Tyskland men även Sverige.

Då det gäller kultur så har ryskan en stark ställning, kanske främst genom författare som Tolstoj, Dostojevskij, Pusjkin, Nabokov m.fl. Men även den ryska filmindustrin producerar en hel del intressant film och har regisörer som Tarkovskij (Solaris), Sokurov (Ryska arken), Bodrov (Bergens fånge), Balabanov (Bröder) och Michalkov (Brända av solen). På plats i Ryssland finns dessutom ett stort utbud av bland annat teater och balett av hög klass att tillgå.

Slaviska språkgruppen

Ryska tillhör den slaviska språkgruppen. Andra slaviska språk är bland annat polska, tjeckiska, serbiska, bulgariska, och slovenska. Gemensamt för samtliga slaviska språk är att de har en rätt så invecklad grammatik, som är ganska svår att lära sig.

Är det svårt att lära sig ryska? Man bör nog räkna med att ryska tar betydlig mera tid att lära sig än t.ex. engelska eller spanska. Samtidigt är det ett indoeuropeiskt språk som inte bara skiljer sig från svenskan utan även har många likheter. I slutändan kommer den mest avgörande faktorn för hur bra man lär sig språket att vara hur mycket tid och energi man lägger ner. Sen finns det förstås andra faktorer som påverkar men som kan vara svårare att styra över själv.

Foreign Service Institute (FSI) of the US Department of State har gjort en uppskattning att det skulle ta ungefär 44 veckor att lära sig ryska för någon med engelska som modersmål . Andra språk som beräknas ta lika mycket tid i anspråk är thailändska, turkiska, persiska och finska. Som jämförelse beräknar FSI att svenska eller spanska skulle ta 23-24 veckor medan arabiska och mandarin skulle ta 88 veckor. (http://en.wikibooks.org/wiki/Wikibooks:Language_Learning_Difficulty_for_English_Speakers)

Ovanstående kan endast ses som en fingervisning och avser heltidsstudier i språket i mindre grupper. Flera andra faktorer såsom fallenhet för språkstudier, tidigare språkstudier och förkunskaper spelar förstås också in. Tidsuppskattningen ovan avser att uppnå nivåerna Speaking 3: General Professional Proficiency in Speaking (S3) och Reading 3: General Professional Proficiency in Reading (R3). (http://www.govtilr.org/skills/ILRscale2.htm#3)

Ryska alfabetet

Bokstäverna är i det kyrilliska alfabetet är i det stora hela samma bokstäver som i svenska alfabetet. De skiljer sig lite uttalsmässigt och många bokstäver ser dessutom annorlunda ut. Dessutom finns ett antal sje-ljud som har egna bokstäver samt mjuk och hårdtecken som saknar egna ljudvärden.

I bilden nedan syns det ryska alfabetet samt svensk translitterering. Translittereringen skiljer sig något från hur bokstäverna faktiskt uttalas.

Ryska alfabetet
Ryska alfabetet med svensk translitterering

De egentligen mest väsentliga skillnaderna mellan ryska och latinska alfabetet är att ryska alfabetet har hård och mjuktecken som betecknar om en konsonant är mjuk eller hård.

På en halvdag kan man utan problem lära sig läsa på ryska. Men för att behärska alfabetet fullt ut med rätt uttal, sje-ljud och hård och mjuktecken behövs lite mera tid. Svårigheten med att lära sig ryska ligger inte alls i alfabetet som trots allt är ganska lätt att lära sig.

Rysk grammatik

Lev Tolstojs Anna Karenina
Några exempel på rysk böjning
Det som de flesta upplever som svårt med att lära sig ryska är den ryska grammatiken. Likt latinska språk som så böjs verben efter bland annat person. Exempel av detta visas i bilden till höger.

I bilden kan man se hur verbet "tala" böjs efter person i nutid och dåtid. Det finns många fler böjningsformer för verbet men eftersom detta bara är tänkt som ett exempel har dessa utelämnats här.

Dessutom har ryskan både perfektiva och imperfektiva verb. Verb som betecknar rörelse finns både enriktningsverb och flerriktningsverb.

En stor del av den ryska grammatiken handlar om kasus. Ryskan har sex kasus (nominativ, genitiv, dativ, ackusativ, instrumentalis och lokativ). Substantiv, adjektiv och pronomen böjs alla efter kasus, genus och numerus vilket skapar ett stort antal olika möjliga kombinationer av böjningar.

I bilden till höger finns några exempel på böjningar. I detta fall av det feminina substantivet "bok" och hur det böjs först i singularis och sen i pluralis utifrån ryskans sex kaus. Substantiv i neutrum och maskulinum böjs annorlunda jämfört med feminina substantiv.

I följande sex exempel får "boken" olika ändelser på grund av att det blir olika kasus - Boken är bra, Boken har en röd pärm, Jag är glad över boken, Jag läser boken, Boken verkar bra, Jag läser i boken.

Det är viktigt att använda rätt böjning då fel böjning kan göra att meningen får en helt annan betydelse än den man tänkt sig även om det förstås många gånger ändå går att förstå den tänkta betydelsen av sammanhanget.

Sammanfattningsvis kan man säga att den ryska grammatiken är rätt så komplicerad. Har man tillräckligt med tid, vilja och tålamod så kan man ändå räkna med resultat och vill man ha lite utmaning och lära sig ett spännande språk som man kan få stor glädje av så är ryskan ett bra val.

Copyright © 2001-2015, D.Alin
www.ryssland.net


WEBBTIPS
Seat24 SE Flygresor till Ryssland mfl. länder
Bokus Kurslitteratur och andra böcker
CDON.COM Filmer, böcker och prylar
Hotell i Ryssland mfl. länder
Rysk-engelsk ordbok (ABBYY Lingvo)
Ryska kartor (eAtlas)
Polina Guide (St Petersburg)
Stockholm Travel Book Guide to Stockholm