Ryssland.net logo

Kurslitteratur i ryska språket

Det finns en hel del kurslitteratur i det ryska språket även om de flesta bokhandlare endast lagerför ordböcker i ryska språket, om ens det. Internet är därför ett betydligt bättre ställe att söka kurslitteratur i ryska på. Även på biblioteken finns det en del litteratur att finna. Här följer en del tips på kurslitteratur i ryska, för många av böckerna har även lagts till information om var man kan få tag på dem för att underlätta sökandet av dem. Längst ned på sidan finns även länkar till bokhandlare som kan vara av intresse.

Nybörjarlitteratur i ryska


Pozjalujsta 1-4

Pozjalujsta, nybörjarkurs i ryska
Pozjalujsta är en serie nybörjarböcker i 4 delar. Pozjaljusta som ursprungligen är en finsk produktion men som översatts av UR har ett antal år på nacken och går därför inte längre att finna i handeln. Däremot finns böckerna att låna på svenska bibliotek. Där finns även att låna radiokursen som producerades för denna kurs, och denna bok borde tillsammans med den väl tilltagna radiokursen vara en av de bättre kurserna för självstudier i ryska. Till varje bok finns även ett kassettband med texter, glosor och övningar inlästa.

Författare: Marja Mononen-Aaltonen, Johanna Vesterinen, Valentina Isjumoff (del 3,4)
Utgivare: Utbildningsradion
År: 1991(del 1), 1992(del 2), 1994(del 3), 1995(del 4)
Sidor: 224(del 1), 287(del 2), 288(del 3), 256(del 4)
ISBN: 91-26-91290-2(del 1), ISBN: 91-26-92290-8(del 2)
ISBN: 91-26-94290-4(del 3), ISBN: 91-26-95290-4(del 4)
Var finns boken?: Biblioteken

Russian for beginners

Russian for beginners, nybörjarbok i ryska
Nybörjarbok med ordlistor och förklaringar på engelska. Smidigt format.

Författare: Y.G. Ovsiyenko
Utgivare: Russkij Jazyk
År: 1998 (1995)
Sidor: 464
ISBN: 5-200-02565-6
Var finns boken?: Bokus, Biblioteken

Russian for everybody

Russian for everybody, nybörjarbok i ryska
Nybörjarbok med nya glosor på engelska i marginalerna, ordentligt tilltagen, workbook och Let's talk and read hör till, kassettband finns som supplement.

Författare: E.M. Stepanova, Z.N. Ievleva
Utgivare: Russkij Jazyk
År: 1994 (1984)
Sidor: 544
ISBN: 5-200-02246-0
Var finns boken?: Biblioteken

Raz Dva Tri

Raz Dva Tri, nybörjarkurs i ryska
Nybörjarbok avsedd för gymnasieskolan. Övningsbok, facit och kassettband finns som supplement.

Författare: Wikström, Birgitta
Utgivare: Liber AB
År: 1999
Sidor:
ISBN: 8220589
Var finns boken?:Biblioteken


Fortsättningslitteratur i ryska


RyskA texter

RyskA texter, för universitetens A-nivå. Texter av bl.a. Tjechov och Tolstoj
100 sidor rysk text med ordlistor och kommentarer för universitetens A-nivå. Texter av bl.a. Tjechov, Tolstoj och Visotskij. Mycket bra bok då det gäller att förbättra läsförståelsen och bygga upp ordförråd.

Författare: Erik Fält
Utgivare: Scripta Textproduktion
År: 1995
Sidor: 256
ISBN: 91-972022-7-4
Var finns boken?: Bokus, Adlibris

Tala Ryska

Tala ryska
Enkla texter på vardagliga ämnen, med kommentarer på svenska till de grammatiska avsnitt som kan vara svåra eller anses vara viktiga. Många övningar i slutet av varje kapitel. Rysk-svensk, svensk-rysk ordlista i slutet av boken, som även visar i vilka avsnitt orden förekommer.

Författare: S. Khavronina
Utgivare: Iventus, Russkij Jazyk
År: 1998
Sidor: 233
ISBN: 91-7181-008-0
Var finns boken?: Bokus, Adlibris

Rysk Mosaik

Rysk Mosaik
Rysk Mosaik är en serie böcker med ryska texter och läshjälp av Erik Fält. I Serien finns dels olika skönlitterära noveller, samt böckerna rakt på sak I och II, där Rakt på sak I är en introduktionskurs till rysk sakprosa med terminologi och övningar, dvs. inga texter. Rakt på sak II innehåller rysk sakprosa av olika författare. Serien är avsedd för universitetens A och B nivåer. De väl tilltagna gloslistorna, ungefär hälften av sidorna går åt till gloslistor, bör täcka upp så gott som alla främmande ord på dessa nivåer. Nackdelen är att då så många sidor går åt till gloslistor så känns resten av böckerna ganska tunna. Men lånar man böckerna på biblioteket så gör det förmodligen ingenting.

Följande böcker finns i serien:
Jurij Kazakov, Ljusblått och grönt. 71 sidor.
Tokareva x 3. Tre noveller av Viktorija Tokareva. 87 sidor.
Misjin x 3. Tre noveller av Michail Misjin. 33 sidor.
Lidija Tjukovskaja, Olga Petrovna. En halvdokumentär berättelse från stalintidens mörkaste år. 178 sidor.
Valerij Popov, drömmar i överslafen. 36 sidor.
Rakt på sak I. En introduktionskurs till rysk sakprosa: terminologi och övningar. 56 sidor.
Rakt på sak II. Ryska sakprosa texter. 86 sidor.

Författare: Erik Fält
Utgivare: Scripta Textproduktion
År: 1999
Var finns böckerna?: Biblioteket

I read russian / Ja tjitajio po-russki

I read russian
Relativt enkla texter med svårare ord och instruktioner på engelska. Ordförrådet i boken bygger på ca 2000 ord, men försvåras gradvis och de två första delarna är därför lättare.

Författare: I.K. Gapochka
Utgivare: Russkij Jazyk
År: 1999
Sidor: 128
ISBN: 5-200-02353-x
Var finns boken?: Denna bok finner man lättast i Ryssland. Boken finns också på Biblioteken

Belije Notji / Vita nätter

Belije Notji - Vita nätter, Dostojevskij
Belije Notji (Vita nätter) är en novell av Dostojevskij. Denna version är en förenklad version som baserar sig på ett ordförråd på 2300 ord. De ord och uttryck som kan vara svåra kommenteras på ryska, och det finns en ordlista i slutet av boken, men bara på ryska. Det finns även frågor och uppgifter för den som vill jobba djupare med texten. Boken ingår i en serie av böcker från Zlatoust med förenklade texter. Novellen vita nätter är mycket bra, så det kan vara svårt att sluta läsa då man väl börjat, vilket ju inte är någon nackdel då man studerar språk. Belije notji finns också i en äldre version baserad på 1500 ord med ISBN 5-86547-057-4.

Författare: Dostojevskij
Utgivare: Zlatoust
År: 2000
Sidor: 72
ISBN: 5-86547--114-7
Var finns boken?: Denna bok finner man lättast i Ryssland. Den äldre version baserad på 1500 ord går att finna på de svenska Bokus, Biblioteken

Ryska grammatikböcker


Kort Rysk Grammatik

Kort Rysk Grammatik, Erik Fält
Kort Rysk Grammatik lär ut den ryska grammatiken på ett mycket lättförståeligt sätt och är en favorit hos många ryska studerande. Författare är Erik Fält som även gett ut ett flertal andra böcker i det ryska språket. Till denna bok finns även en övningsbok. Men man kan mycket väl skaffa bara själva grammatikboken, vilken rekommenderas starkt.

Författare: Erik Fält
Utgivare: Scripta Textproduktion
År: 1998
Sidor: 184
ISBN: 9189154274
Var finns boken?: Kort Rysk Grammatik Övningsbok i Rysk Grammatik Övningsbok i Rysk Grammatik Intensivryska Vardagsryska

Modern Rysk grammatik

Modern Rysk Grammatik, Lennart Wikland
Inte riktigt lika lättförståelig som Kort Rysk Grammatik, men vissa gillar denna bok bättre. En hel del bra exempel och en bra del rörande rörelseverben. Det finns även en övningsbok till denna grammatik som eventuellt finns att låna på biblioteken. Själva grammatikboken finns att ladda ned fritt via slaviska institutionen på Stockholm universitet.

Författare: Lennart Wikland
Utgivare: Liber AB
År: 1993 (1974)
Sidor: 250
ISBN: 91-21-06269-2
Boken finns att ladda ned fritt: www.slav.su.se/wikland

Praktitjeskaja grammatika s uprazjnenijami /
Russian a practical grammar with exercises

Russian a practical grammar with excercises, Pulkina, Zakhava-Nekrasova
Denna grammatikbok täcker upp det mesta av den ryska grammatiken. Förklaringarna i boken är lätta att förstå, och denna bok kan därför vara en bra komplement eller referensbok då man redan hunnit lära sig en del grammatik, men den går även bra att använda som nybörjarbok, men kräver då lite mera från den som använder den en t.ex. ovanstående Kort rysk grammatik. Efter varje avsnitt finns övningar. Tyvärr finns det inget facit till övningarna, vilket är en nackdel, framförallt vid självstudier.

Författare: I. Pulkina, E. Zakhava-Nekrasova
Utgivare:
År: 2000 (1979)
Sidor: 592
ISBN: 5-200-02743-8
Var finns boken?: Denna bok finner man lättast i Ryssland. Boken finns också på Biblioteken

Aspektboken

Aspektboken, Anette Hellström, Språkförlaget Laterna
Aspektboken tar upp ryskans två olika verbaspekter och är uppdelad i två nivåer. Den första nivån bygger på ett basförråd av de 200 vanligaste verben. Denna del är lämpad för nybörjarenivå till universitetens A-nivå. Del 2 är lämpad för studier på universitetens B- till D-nivå. Boken innehåller även övningar och facit. Denna bok kan vara ett bra komplement till en vanlig grammatikbok, för att bättra på kunskaperna om verbaspekterna.

Författare: Anette Hellström
Utgivare: Språkförlaget Laterna
År: 2002
Sidor: 168
ISBN: 91-974265-4
Var finns boken?: Språkförlaget Laterna, tel: 08-6538724.

Övningsböcker i ryska


Russian in Exercises / Russkij jazyk v upraznenijach

Russian in Exercises / Russkij jazyk v upraznenijach, Khavronina, Shirochenskaya
Övningsbok i rysk grammatik med instruktioner på engelska. Boken är mycket lätt att arbeta med och lämpar sig därför bra för nybörjarstudier. Stor vikt läggs på kasusen. Det är naturligtvis bra ifall man har en grammatikbok tillhands då man arbetar med boken.

Författare: S. Khavronina, A Shirochenskaya
Utgivare: Russkij Jazyk
År: 1998 (1974)
Sidor: 285
ISBN: 5-200-02618-0
Var finns boken?: Denna bok finner man lättast i Ryssland. Boken finns också på Bokus, Biblioteken.

Verbs of motion in Russian / Glagoli dvisjenia

Verbs of motion in Russian / Glagoli dvisjenia
Verbs of motion handlar precis som titeln antyder om rörelseverb. Instruktionerna är på engelska. Gör man alla bokens övningar så kommer man att kunna det mesta om rörelseverb då man är klar. Ingen nybörjarbok i den meningen att man knappast behöver fördjupa sig i rörelseverben så här mycket som nybörjare i ryska.
Författare: L. Muravyova
Utgivare: Russkij Jazyk
År: 2000 (1975)
Sidor: 238
ISBN: 5-200-02738-1
Var finns boken?: Denna bok finner man lättast i Ryssland. Boken finns också på Biblioteken.Copyright © 2001-2014, D.Alin
www.ryssland.net


WEBBTIPS
Seat24 SE Flygresor till Ryssland mfl. länder
Bokus Kurslitteratur och andra böcker
CDON.COM Filmer, böcker och prylar
Hotell i Ryssland mfl. länder
Rysk-engelsk ordbok (ABBYY Lingvo)
Ryska kartor (eAtlas)
Polina Guide (St Petersburg)
Stockholm Travel Book Guide to Stockholm